ZAHVALNICE I PRIZNANJA

Zahvalnice koja stižu na adresu Merhameta uglavnom dolaze od onih koji tom prilikom žele da ukažu da je upucena pomoc došla do konacnog cilja, te da nam na taj nacin ukažu zahvalnost na datoj podršci u riješavanju jednog dijela njihovih problema.

Veoma teško je presuditi i odvojiti neke od njih na ovako malom prostoru, a da se covjek ne ogriješi ili nekog omalovaži.

Od priznanja izdvajamo dva koja su vezana za Merhametovu familiju, a dodijeljena su Merhametu BiH te dva priznanja dodijeljena Merhametu Švedske:

1. "ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA ZLATNIM VIJENCEM" za narocite zasluge i doprinos u pružanju pomoci za preživljavanje stanovništva Bosne i Hercegovine. Dodijeljeno od Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

2. "V MEÐUNARODNA NAGRADA MIRA-PAPA IVAN XXIII" Merhametu u znak posebnog priznanja za pomoc i skrb bosanskohercegovackom narodu tokom rata. Dodijeljena od Vatikana.

3. "POVELJA" Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Bosne i Hercegovine dodijeljena Merhametu Švedske. Posebno nam treba ciniti zadovoljstvo što je takva povelja dodijeljena za još cetiri vlade zemalja.

4. "SREBRENA PLAKETA" Merhametu Švedske. Dodijeljena od Merhameta BiH.