Članovi Izvršnog Odbora (I.O.) MDD Merhameta Sverige.

Ime i prezime Zadatak u I.O. Mjesto trenutnog boravka u Švedskoj
1. Fehim Halilović Predsjednik Västerås
2. Ilijaz Kenjar Dopredsjednik Lerum
3. Salko Hasanović Sekretar Enköping
4. Hazim Avdić Redovan član Angered
5. Zahir Begović Redovan član Forserum
6. Edin Glavaš Redovan član Huskvarna
7. Safija Šljivo Redovan član Halmstad
8. Vasva Bajrić Redovan član Jönköping
9. Fatima Selimagić Redovan član Borås

Rezervni članovi Izvršnog Odbora

1. Ibrahim Krvavac Rezervni član Göteborg
2. Asim Curkić Rezervni član Gnosjö
3. Senadin Bećirbegović Rezervni član Mjölby