Članovi Izvršnog Odbora (I.O.) MDD Merhameta Sverige.

Ime i prezime Zadatak u I.O. Mjesto trenutnog boravka u Švedskoj
Fehim Halilović Predsjednik Västerås
Bedrija Bekiri Dopredsjednica Göteborg
Hazim Avdić Član I.O. Angered
Zahir Begović Član I.O. Forserum
Salko Hasanović Član I.O. Enköping
Edin Glavaš Član I.O. Huskvarna
Safija Šljivo Član I.O. Halmstad
Vasva Bajrić Član I.O. Jönköping
Fatima Selimagić Član I.O. Borås