Aktion "Sommar"

Vi har alltid varit en bra förebild för människor, genom att visa dem hur man ska bete sig mot folk som behöver vår hjälp.

Över 1000 handikappade människor i Bosnien och Hercegovina är beroende av sjuksköterskor som byter om och matar dem, dvs. det handlar om förlamade och ensamma personer. Då räknar vi inte med dem som inte är helt förlamade, invalider, diabetiker o.s.v.

Problemet ligger i det att soppkök är minskade till bara kunna ta emot 8000 användare, som kommer dagligen för att få en måltid.
Antalet soppkök ökar varje år p.g.a. det stora antalet människor som behöver en måltid för att kunna överleva. Det är tur att man genom aktionen Kurban skaffat tillräckligt mycket kött till soppköken.

Merhamet i Bosnien och Hercegovina var tvungen att minska antalet distriktsköterske-mottagning samt antal aktiviteter som utfördes på mottagningarna. Problemet ligget naturligtvis i saknaden av läkemedel och medicinsk personal som behövs.

Hur dessa insamlingar fördelas beror på insamlade pengar samt vilka behov som finns i Bosnien och Hercegovina.

Vi tar tillfället i akt att tacka alla som vill och kan hjälp på alla möjliga sätt.