OM MERHAMETs ARBETE

Från en period av Merhamets arbeten var över 300 ombudsmän aktiva i hela Sverige, därefter övergick man till ett nytt arbetssätt som var både enklare och effektivare. Med andra ord så stannar vi kvar vid våran princip att vi alltid står på "tröskeln" hos vårt folk, det vill säga att vi alltid är i kontakt med våra medlemmar. Problemet ligger i det att allt arbete måste göras av en grupp entusiaster.

Det har kommit till att man har formerat en kvalitativ databas med medlemmarnas uppgifter, detta har krävt ett större engagemang av redan ovannämnda gruppen. Idag har Merhamet:

- En medlems databas

- En databas om faddrarna

- En databas om ombudsmännen.

Användandet av den nya tekniken i Merhamets arbeten har underlättat arbetet med medlemmarna och faddrarna och man kan alltid kolla upp uppgifter på begäran av medlemmarna eller faddrarna. Under ett telefonsamtal kan vilken som helst medlem få uppgifter om sina aktiviteter under det gångna året, om han har deltagit, när han har deltagit, med vilken summa han har deltagit osv.

Alla medlemmar som är registrerade får brev direkt till sin hemadress, det är ett mycket effektivt sätt som är möjlig utan ombudsmännen. Ni har redan tidigare fått veta om våra aktiviteter under månaderna och under åren har flera kontrollen gjorts, från de inre kontrollerna och förmedlingsmöten i Merhamets högsta kommitté till de avslutande kontrollerna som görs av erkända revisorbyråer i Sverige. Hela Merhamets årsarbete vertificerats av Merhamets stämma och alla som kommer till stämman har möjlighet att bestämma, ge förslag för kvalitativare arbeten och möjlighet att byta ut tillfälliga entusiaster mot nya.

Varje medlem får den årliga arbetsredovisningen och dessutom en inbjudan att hjälpa Merhamet genom att betala medlemskap. Dessa ekonomiska tillgångar använda för att täcka kostnaderna, de används även till nödsituationer som uppkommer. På det sättet är det möjligt för oss att bevara en procentuell effektivitet i vårt arbete.

Merhamets arbete är baserar på underlag av ständiga aktioner:

- "Fadder åt barn utan föräldrar i Bosnien och Hercegovina"
- För nödsituationer det vill säga behandlingar som uppkommer under årets gång

Och på underlag av tillfälliga aktioner:
- Aktion: "Kurban"
- Aktion: "Iftari"
- Aktion: "Sommar" för folkliga kök, medicinsk personal och medicin