AKTION "KURBAN"

Med hänsyn till bosniska traditioner och sed, även islamiska regler, där de beskrivs på vilket sätt och vilken tid man skall slakta kurban (offerdjur), Merhamet Australien tar hand om hela jobbet kring slakten, i lagom stora paket, nedfrysningen och transporten till Bosnien och Hercegovina.
Merhamet MDD BiH ska göra allt på sin sida för att era avsikter skall respekteras, det betyder att man efter transporten till Bosnien och Hercegovina levereras en tredjedel av köttet till en önskad person.

Om ni har en önskan att leverera en tredjedel av köttet till en person i Bosnien och Hercegovina är det viktigt att veta innan man betalar in:
- förnamn och efternamn på mottagaren samt adressen
- Mottagarens telefonnummer eller närmsta anhöriga person som kan vidarebefordra information om när och hur man kan ta över köttet
- Eran adress och avsikt på inbetalningskortet

Den här delen av arbete görs av Merhamet i Bosnien och Hercegovina med hjälp av lokala grenar. Fördelningen av köttet sker två månader efter Bajram.

Om ni inte har någon önskan att leverera en tredjedel av köttet till en bestämd person är det tillräckligt att skriva eran adress och texten "Kurban" på inbetalningskortet. På så sätt hjälper ni så att en större del fördelas till: soppkök, skolor, hem och socialt utsatta människor i Bosnien och Hercegovina.