UTMÄRKELSER

Tacksamhetsbrev som kommer till Mehamets adress kommer oftast från dem som vill ta tillfället i akt och visa oss att hjälpen som vi har skickat har kommit fram till det slutgiltiga målet, på det sättet visar dem oss tacksamhet för att vi har räckt dem stöd och lösning till en del av deras problem.

Det är väldigt svårt att dömma och skilja på några av dem, man vill inte ta fel eller prata nedlåtande om någon.

Av medgivande så sepererar vi två som har en koppling till Merhamet, dessa tilldelandes Merhamet BiH och två erkännanden tilldelades Merhamet i Sverige:

1."Utmärkelse guld lilja med guld krans" tilldelades till speciella förtjänster och bidrag man gav när man räckte hjälp till Bosniens och Hercegovinas befolkning för att de skulle kunna överleva.

2."V internationella priset för fred-Påven Ivan XXIII". Merhamet fick detta som ett tecken och ett speciellt erkännande för hjälpen och omsorgen som man gav det bosniska-hercegovinska folket efter kriget. Detta tilldelades av Vatikanstaten.

3."Utmärkelse" Organisationen OPSIP tilldelade detta till Merhamet i Sverige. Vi är dessutom nöjda med att säga att denna utmärklelse har även tilldelats i fyra länder till.

4."Silver plakaten" gavs till Merhamet i Sverige från Merhamet i BiH.