Merhamet har räkningar, där man kan betala in medel i form av pengar.

Beroende på vilket sätt som passer er bäst:

Inbetalningar av gåvor från utlandet (utanför Sverige men inom EU) finns det två varianter:

1. IBAN KONTO: SE78 8000 0000 0712 1127 2001
BIC (SWIFT): SWEDSESS

2. IBAN KONTO: SE58 9500 0099 6026 0882 6869
BIC (SWIFT): NDEASESS

Inbetalningar av gåvor som sker inom Sverige så har man två varianter:

1. BG NUMMER: 5396-2437

2. PG NUMMER: 88 26 86 - 9

Inbetalningar av gåvor - går det att använda SWISH:

123 024 15 70

Vid inbetalning via internet ska inte något UCR-nummer anges, istället kan man välja meddelandet och skriva det i den rutan.

Meddelandet skriver man i form utav: Medlemmskap eller Fadder till... eller Namet på aktiviteten.

Det är uppskattat om man skriver samma meddelande på inbetalningskortet med sändarens adress, om inbetalningen sker direkt i banken eller posten.