O RADU MDD MERHAMETA

Iz perioda rada Merhameta, aktivnoscu preko 300 povjerenika na cijelom prostoru Svedske, preslo se na novi nacin rada koji je ujedno i efikasan i jednostavniji. Dakle ostaje se na principu da smo uvijek na "pragu" kod nasih ljudi, odnosno da smo u kontaktu sa nasim clanstvom. Problem je bio u tome da se sav posao morao obavljati kroz rad nekoliko entuzijasta.

Prislo se dakle ka formiranju kvalitetne baze podataka clanstva, a taj posao je trazio i vece zalaganje, vec pomenute grupe ljudi. Danas Merhamet Svedske posjeduje:

- Bazu podataka clanstva,

- Bazu podataka stipenditora, te

- Bazu podataka povjerenika, koji su odradili u svoje vrijeme ogroman dio posla.

Koristenjem nove tehnike u radu Merhameta olaksava se pracenje aktivnosti kako clanstva tako i stipenditora te je uvijek moguce brzo i jednostavno provjeriti bilo koji podatak ili upit od strane clana ili od strane Merhameta. U toku telefonskog razgovora, bilo koji clan moze da dobije podatke o svojim aktivnostima u toku godine, ako je ucestvovao, te kada je ucestvovao, sa kojim novcanim iznosima je ucestvovao itd. Dakle dosta se truda ulaze da bi se moglo raspolagati sa istinskim podacima, te da bi se mogla posta dostaviti svakom evidentiranom ucesniku Merhametovih aktivnosti.

Sve merhametlije, koji su registrirani, dobivaju poštu direktno na licnu adresu, te je na taj nacin dosta efikasno omogucen rad bez povjerenika. Vec ste upoznati ranije da sve naše aktivnosti po mjesecima i godinama prolaze višestruke kontrole, od internih te posredstvom sastanaka Izvršnog odbora Merhameta do završne kontrole koju vrši priznati Revizioni biro u Švedskoj. Kompletan godišnji rad verifikuje Skupština Merhameta i svi oni koji dodu na Skupštinu imaju mogucnost da odlucuju, daju prijedloge za kvalitetniji i rad, te u tom cilju mijenjaju dosadašnje entuzijaste sa novim.

Svaki clan Merhameta dobije Godisnji izvjestaj rada i pri tome poziv da pomogne rad Merhameta sa uplatom clanarine. Iz tih sredstava se podmiruju troskovi rada, te ucestvuje u hitnim slucajevima koji se pojave. Na taj nacin je moguce odrzati visok procenat efikasnosti rada Merhameta.

Rad Merhameta se bazira na osnovu stalnih akcija:

- "Stipendiranja djece bez roditelja u Bosni i Hercegovini" i ,

- Za urgentne slucajeve odnosno lijecenja koja se pojave u toku godine,

te na osnovu povremenih akcija:

- Akcija: "Kurban",


- Akcija: "Iftari ",


- Akcija: "Ljeto" za narodne kuhinje, medicinsko osoblje i lijekove.